(orginal) KIMMID_edited.png

©2019 av KimmiD | 6408 Kristiansand

Terrengparken starter her!

Denne tjenesten tilbyr oversiktelige 3D-planer for en ny terrengpark som park-personell kan bygge etter. Vi tilbyr egenproduserte planer og planer etter park-ansvarliges ønsker.

En ny park starter med en grunn-illustrasjon som med få øyekast gjør det mulig å få god oversikt over terrengets utseende og mål, det danner et godt utgangspunkt for planleggingen av terrengparken.

Videre blir det avgjort for hvilke elementer som passer inn hvor i terrenget, vi kan bistå med innkjøp dersom det er behov. Ved bruk av tjenesten vil man få levert oversiktlige tegninger av terrengparkens elementer og utseende, det vil også gi et godt utgangspunkt for snøproduksjonen.

 

Kort oppsummert kan planleggingsprosessen for en ny terrengpark trekkes inn i 5 faser:

  • Grunn-illustrasjon av terreng - føres i 3D-modell.
    Oversikt over terrenget og mulighetene den har.

  • Kartlegge alle elementer - føres i 3D-modell. 
    Rails, boxer, tubes, wallrides osv.

  • Planlegge terrengpark - føres i 3D-modell. 

  • Snøproduksjon som samsvarer med planene.

  • Bygge park med utgangspunkt i planene til 3D-modellen.