(orginal) KIMMID_edited.png

©2019 av KimmiD | 6408 Kristiansand

ParkShaper-kurs

Et dedikert og erfarent park-personell er avgjørende for å få på plass en god terrengpark,

men den største jobben - den ligger i selve vedlikeholdet. 

Å opprettholde et godt terrengpark-tilbud til gjestene under hele vintersesongen er en kunst. 

Å bygge og opprettholde et godt terrengpark-tilbud for gjestene kan oppleves som utfordrende dersom man ikke har jobbet så mye med park tidligere eller har kjørt mye park selv. Vi tilbyr derfor et kurs som vi håper kan være til god hjelp for dem som ønsker å komme godt igang med terrengpark-tilbudet i sitt anlegg.

Om kurset

Kurset tar for seg hvordan å bygge og vedlikeholde en terrengpark, sett fra en parkshapers perspektiv. Det vil si verktøyet man former parken med og bruken av det - hva som kan bygges hvor, hvordan og hvorfor! 

Videre er det ingen tvil om at det er vedlikeholdet av parken som er mest krevende når det kommer til tid og krefter. Som en del av kurset vil vi gi en god innføring i hvordan man shaper mest mulig effektivt med fokus på rutine-baserte løsninger. Arbeidet dette medfører kan også ofte oppleves som tungt, vi har derfor også fokus på hvordan man shaper med god teknikk, slik at det tærer minst mulig på kropp og krefter!

Kurset kan vare alt fra én time til én dag etter hva det er behov eller ønske for.
Vi holder teoretisk -og praksis kurs.

Dato etter avtale

Har en varighet på mellom 1 og 2 klokketimer.

3 000 kr.

Teori

Dato etter avtale

Har en varighet på en dag.

4 500 kr.

Teori og praksis

Vi setter foreløpig ikke noe begrensning på hvor mange som kan delta på kursene. Det er ikke uvanlig at skisentre opplever mye engasjement rundt terrengparken, ofte er det også gjester som gjerne tar et tak med shapespaden for å hjelpe til - få dem gjerne med på kurset. Alle er velkommen! 

For ønske om kurs, kontakt oss gjerne via mail eller telefon.

post@kimmidshaper.com.

+ 47 452 93 691.

NB: Vi har ikke opplæring knyttet til bruk av tråkkemaskin.

Ved behov for shape-utstyr kan du se informasjon og priser ved å klikke på knappen under.