(orginal) KIMMID_edited.png

©2019 av KimmiD | 6408 Kristiansand

Denne tjenesten tilbyr gode og oversiktlige 3D-illustrasjoner av en terrengpark som allerede eksisterer. Brukes til markedsføringen av terrengparken samt til fremtidig planlegging ved at man får grunn-og komplette illustrasjoner av terrengparken.

Her har man to valg ettersom hvor detaljert man ønsker 3D-illustrasjonene:

3D-PARK 1

 • Grunn-illustrasjon av terrenget.

 • 3D modell av terrengpark 
  (alle elementer fra topp til bunn). 

 • Presentasjonsside på www.kimmidshaper.com 

 • Oppføring av vegetasjon rundt nedfart. 

 • Farge-merking av hopp og landinger, logoer i bakke og på elementer. 

 • Oppføring av heis, hus, gjerder, bakke-belysning, snøanlegg, preppemaskin o.l. 

3D-PARK 2

 • Grunn-illustrasjon av terrenget.

 • 3D modell av terrengpark 
  (alle elementer fra topp til bunn). 

 • Presentasjonsside 
  på www.kimmidshaper.com 

 • Oppføring av vegetasjon rundt nedfart. 

 • Farge-merking av hopp og landinger, logoer i bakke og på elementer.